Najlepszy

hostel w

Poznaniu

REGULAMIN ART HOSTELU POZNAŃ:

1.Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu.
2.W cenę noclegu wliczone są ciepłe napoje, pościel, dostęp do TV, internetu oraz możliwość skorzystania z prasowalni czy też depozytu.
3.Pokoje hostelowe wynajmuje się wyłącznie po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po uregulowaniu zapłaty.
4.W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.
5.Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej.
6. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać w pokojach do godziny 22.00. Po tej godzinie uprasza się o opuszczenie obiektu lub opłacenie noclegu przez osoby niezameldowane.
7.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
8.Palenie papierosów w budynkach hostelu podlega karze 100zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z praniem poduszek, kołder, firan i zasłon oraz kosztów długotrwałego wietrzenia pomieszczeń.
9.Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego porozumienia.
10. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy zwrócić klucze osobie pracującej w recepcji.
11.Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność w wysokości od 100 zł za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.
12. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 Cenne rzeczy można zdeponować w recepcji.
14. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 30 dni.
15. W dniu opuszczenia hostelu uprasza się o zdjęcie pościeli.
16. Prosimy gości o zachowanie porządku i czystości, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych, a nie na bieżąco.
17. Szczególnie prosimy by dbać o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
18.Za zgubienie kluczy lub karty do pokoju pobrana będzie opłata w wysokości 50 złotych.
19.Wpłaconego zadatku za rezerwację pokoi nie zwracamy.
20. Skrócenie pobytu nie jest związane ze zwrotem pieniędzy.
21. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.